Hälsa

Blodprovet - en viktig och innehållsrik informationskälla
Regelbunden blodsprovstagning på hästar blir allt vanligare inom professionell hästhållning - t ex i landets trav- och galoppstallar samt bland tävlingsryttare på elitnivå.
Läs mer

Daglig kontroll - viktig del av hästens friskvård
Tidsbrist är en av vår tids folksjukdomar - och tyvärr sätter den alldeles för ofta sin prägel på vårt umgänge med våra vänner hästarna.
Läs mer

Ditt stallapotek
De flesta hästägare som har några års erfarenhet har säkert egna synpunkter på vad som bör finnas i ett stallapotek.
Läs mer

Feta hästar lever farligt
Många hästar lägger på sig rejält under sommarens bete. Detta är naturligt och är hos hästar i vilt tillstånd en förberedelse för vinterns foderbrist.
Läs mer

Foder och sommareksem
Flera av våra foderrådgivare har på senare tid fått frågor som gäller ett eventuellt samband mellan utfodring och sommareksem hos hästar.
Läs mer

Foderbyte orsak till kolik
I Foderbladet Häst - som publiceras av Sveriges Lantbruksuniversitet - återges en amerikansk studie där man lät 20 amerikanska hästveterinärer besvara en enkät som gällde hästar de behandlat mot kolik. Sammanlagt ingick 364 hästar i undersökningen.
Läs mer

Foderhantering - en viktig hästhälsofaktor
Hur man förvarar och hanterar sitt foder har stor betydelse både när det gäller dess hygieniska och näringsmässiga kvalitet.
Läs mer

Hosta - aktuellt höstproblem
Att hästar hostar kan ha flera orsaker. Om hostan inte är kombinerad med förkylningssymptom (näsflöde, feber, nedsatt allmäntillstånd) finns orsaken till problemen ofta i stallmiljön.
Läs mer

Hästar i dåligt hull
Att en häst är mager har alltid en orsak, och i många fall kan denna påverkas åt det positiva hållet genom hästägarens omsorger
Läs mer

Hösthosta - ett allvarligt varningstecken
Vid den här tiden på året får vi regelbundet frågor om sambandet mellan foder och den "hösthosta" som drabbar många hästar.
Läs mer

Kolik - alltid allvarligt
Kolik är en samlingsbeteckning för störningar i hästens matsmältning, och inte sällan är vätskebrist och felaktig utfodring de utlösande faktorerna.
Läs mer

Kolik väcker berättigad oro
Under den senare delen av februari månad har vi fått ett antal samtal från oroliga ägare till hästar som drabbats av s.k. förstoppningskolik. I de flesta fall har veterinär tillkallats och det akuta kolikanfallet har hävts.
Läs mer

Lastning av hästar - faktiskt en hälsorisk
Under vårmånaderna kommer många av landets hästar att lastas på hästsläp eller lastbilar.
Läs mer

Lång, tät päls bör ge anledning till uppmärksamhet
Hästar med tjock vinterpäls är bättre ”isolerade” än hästar med kort hårrem. Så långt är allt väl, dvs om hästen i övrigt är vid gott hull.
Läs mer

Många orsaker till matvägran
Vi får regelbundet frågor om hur man botar matvägran eller dålig aptit hos hästar. Det är svårt att ge ett enhetligt svar, eftersom matvägran kan ha ett antal orsaker. Givetvis är det viktigt att "ställa diagnos" på dessa orsaker i varje enskilt fall.
Läs mer

Om ponnies och övervikt
Enligt många veterinärer är övervikt ett av de vanligaste hälsoproblemen hos ponnies i vårt land. Vissa ponnyraser har i många generationer anpassats till en miljö där tillgången på foder är knapp.
Läs mer

Om utfodring och muskelproblem
Vi får så gott som dagligen frågor kring muskelproblem hos hästar. Av någon anledning duggar dessa i särskilt tätt nu på höstkanten.
Läs mer

Rätt utfodringsrutiner - en viktig hästhälsofaktor
Hästen är av naturen skapad för att äta grovfoder – dvs anpassad för en ätprocess som går ganska långsamt.
Läs mer

Så funkar hästen!
Så heter ett sprillans nytt material som vänder sig till våra unga entusiaster i stallet. Materialet är i första hand producerat för att ge den populära kunskapstävlingen "Vi i stallet" en ny profil.
Läs mer

Utfodring av fånghästar kräver kunskap och kontroll
På senare år har det publicerats en rad nya rön när det gäller sjukdomen fång. Utfodringen är en vanlig orsaksfaktor, och störningar i grovtarmens funktion tycks vara en tidigare underskattad riskfaktor.
Läs mer

Utfodringsrutiner riskfaktor vid magsår
I det senaste numret av tidningen Travhästuppfödaren (ges ut av ASVT, travuppfödarnas riksorganisation) finns en artikel om magsår hos häst, skriven av Håkan Jonsson som är klinikveterinär vid ATG-kliniken på Åby.
Läs mer

Vinterhosta, ett allvarligt varningstecken
Det finns flera orsaker till att hästar hostar. En tillfällig infektion kan givetvis vara orsaken, men oftast handlar det om brister i stallmiljön.
Läs mer

Ättiden - en viktig hälsofaktor
Hästen är av naturen "konstruerad" för att äta under en stor del av sin vakna tid och dess förmåga att omsätta foder är grundad på långa ättider vid varje mål.
Läs mer

Övervikt hos hästar
Enligt praktiserande veterinärer är övervikt ett av de vanligaste hälsoproblemen hos hästarna i vårt land. Många hältor och skador i rörelseapparaten har sin grund i de påfrestningar som övervikt alltid innebär.
Läs mer

Tillbaka | Skriv ut