KRAFFT-DIREKT

Ring oss nu för
beställning och
gratis rådgivning!

020-30 40 40

Lektion 1 - Sensommarbetet och hästens tandvård

Välkommen till den första lektionen i KRAFFT:s foderskola.

När du läst igenom alla lektionerna i Foderskolan kommer du att ha goda kunskaper om utfodring. Du kommer att bli mer uppmärksam på hästens naturliga behov och förstå hur viktig utfodringen är för hästens prestationsförmåga och välbefinnande till vardags. Du kommer också att genomskåda vissa av de löften man ibland ser i reklamen för olika näringstillskott. Det finns inga genvägar till goda prestationer och en frisk, välmående häst. Den enda säkra vägen heter kunskap. Det är den kunskapen som Foderskolan vill förmedla.

Sensommarbetet - en risk
Vi startar foderåret när det är sensommar och de hästar som gått på bete skall snart stallas in. Det är viktigt att hästarna inte går kvar på betet för länge utan stödutfodring. Under sensommaren sjunker näringsvärdet i betet snabbt - även om hagarna fortfarande ser gröna och frodiga ut. Många hästar har ett bra hull fram till ingången av augusti månad och förlorar det sedan snabbt. När de väl tas in på stall är de ofta i ett sämre allmäntillstånd än före betessläppet, och det var ju inte avsikten med betesgången. Särskilt trist är det när växande unghästar råkar ut för den här typen av näringsbrist under sensommarbetet.

Många av de framgångsrika uppfödare vi samarbetar med använder KRAFFT GROOV för att komplettera betesgräset under sensommaren. Det är ett foder som är rikt både på fibrer och högvärdigt protein. Det kan ges till alla typer av hästar och har en sammansättning som till viss del liknar den hos riktigt bra betesgräs.

Undvik de vanligaste riskerna
Genom att vi på KRAFFT har daglig kontakt med ett stort antal hästägare över hela landet har vi sett att det finns ett antal vanliga risker som har med utfodring att göra. En av dessa har vi redan nämnt, dvs att hästarna får gå kvar för länge på näringsfattiga sensommarbeten. Ett annan risk är att hästar utfodras med mineralfoder som ursprungligen komponerats för nötboskap eller har en sammansättning som inte passar svenska hästar. Balansen mellan mineraler, vitaminer och spårämnen är viktig, och i vissa fall kan dåligt anpassat mineralfoder innebära en hälsorisk.

Ett problem som på senare år blivit mindre vanligt men som fortfarande förekommer är överutfodring med havre. Havre är egentligen ett bra kraftfoder för hästar, men i stora mängder kan det ge upphov till matsmältningsproblem genom ett överskott av kväve och försurning av maginnehållet. Att försöka "göda" en mager häst med hög havregär inte effektivt och kan innebära en allvarlig risk för hästens hälsa. Dessutom riskerar man att hästen blir "överladdad" när den skall ridas eller köras. Man bör i stället börja med att öka grovfodergivan till magra hästar. Även här har KRAFFT GROOV ofta en mycket bra effekt. Det är fiberrikt och innehåller högvärdigt protein av den typ som magra hästar behöver för att nybilda sin muskelmassa.

Ett annat problem som lyckligtvis också blivit mindre vanligt är störningar till följd av mögligt eller dammigt foder. Det är en god grundregel att kassera allt foder som påverkats av mögel eller damm. Undersök allt foder noga innan du tar in det i stallet och gör reklamation direkt om du misstänker att det inte håller måttet ur hygienisk synpunkt. Det hjälper inte att t ex sortera ut mögliga knippen av hö ur balar som i övrigt verkar fräscha. Mögelsporerna sprider sig lätt till alla delar av foderpartiet, och vissa av dem kan bilda starka gifter. Dammigt foder kan redan efter kort tid leda till kroniska förändringar i hästens luftvägar. Var stenhård när det gäller fodrets hygien och beställ gärna en analys om du köper en större mängd foder ur ett och samma parti.


Inför hösten: Kolla upp hästens tänder
Hästen är mer beroende av sina tänder än vad människan är. Den kan inte välja lättuggad föda om tänderna försämras, utan klarar sig då sämre näringsmässigt. Därför bör du med jämna mellanrum låta din veterinär kolla upp hästens tänder. Om du har en växande unghäst bör man kontrollera att tänderna fälls normalt, att inga tänder växer snett eller att kvarvarande tänder bildar inflammationer. Glöm inte, att hästen fäller sina tänder till sent på det fjärde levnadsåret. Sk vargtänder, dvs skarpa emaljtoppar framför överkäkens främre kindtänder kan vålla problem hos vissa hästar.

Vid förslitningen av hästens tänder bildas också skarpa emaljkanter. Dessa små "åsar" är naturliga hos hästen och underlättar söndermalningen av födan. Vissa kanter kan ligga mot tungar eller munnens slemhinnor - och bör då slipas ned. Det har förekommit, att oseriösa "hästtandläkare" slipat ned samtliga emaljkanter på en häst - vilket försvårat tuggningen och möjligheten att tillgodogöra sig fodret. Vi rekommenderar dig att alltid låta en rutinerad hästveterinär utföra kontroll och behandling i munhålan på din häst.


Läs mer i Lektion 2 om Mineralbalans & ättider

Tillbaka | Skriv ut