Höanalys

Grovfodret är stommen i hästens foderstat. Dess innehåll av olika näringsämnen avgör hur den övriga foderstaten skall byggas upp. Det är således viktigt att man verkligen vet hur grovfodret är sammansatt.

Därför bör man låta analysera det. När det gäller grovfoderanalys samarbetar vårt företag med Eurofins. Du kan också få tips på analyslaboratorier via KRAFFT:s foderrådgivare i din region.Det är givetvis viktigt, att man verkligen förstår analysresultatet, dvs tolkar de olika värdena rätt. Det är också vettigt att göra en ny analys så snart man börjar fodra med grovfoder ur ett nytt parti, även om detta är från samma leverantör.

Värdena i hö från olika vallar kan skilja sig avsevärt. Här nedan ger vi några riktvärden för svenskt "normalhö". Siffrorna gäller per kilo foder. Observera att siffrorna vid analys av ensilage och hösilage ofta anges per kilo torrsubstans. Vattenhalten mellan olika grovfoder skiljer sig nämligen ganska kraftigt åt.

Ensilage innehåller t ex upp till 70 procent vatten, medan motsvarande siffra för vanligt hö är ca 16 procent

Riktvärden för svenskt hö (per kg foder)

Energi

7.5 - 8 MJ

Smältbart råprotein

30 - 60 g

Kalcium

2 - 3 g

Fosfor

1 - 2 g

Magnesium

1 - 2 g

 

Tillbaka | Skriv ut