STIVELSE

starkelse-1080x400-INT.jpg

Nedbrydning af stivelse
Stivelse er et ikke-strukturelt kulhydrat (polysakkarid) opbygget af glukosemolekyler. Der er to typer: amylose, som er uforgrenet, og amylopektin, som er forgrenet. Nedbrydning af stivelse sker med enzymet amylase. Hos hesten lagres nedbrudt stivelse (glukose) som glykogen, både i leveren og i musklerne. Amylase findes i lave koncentrationer i bugspyttet, som tilføres i tyndtarmen for at nedbryde stivelsen. Derfor kan hesten ikke nedbryde store mængder stivelse på en gang. Mængden af amylase rækker til ca. 150 g stivelse/100 kg kropsvægt og fodring. Der bør ikke gives mere stivelse end 500 g/100 kg kropsvægt og dag (opdelt på flere fodringer). Ufordøjet stivelse følger med ned i tyktarmen og kan forårsage problemer i form af fejlgæringer i den videre fordøjelse. Ved enzymatisk nedbrydning af stivelse i tyndtarmen bliver energiudbyttet for hesten desuden større, end hvis stivelsen skal gæres af mikroorganismer i tyktarmen.

Stivelse i foder
Stivelse findes i fx korn. Eftersom strukturen på stivelsen er forskellig i forskellige korntyper, har de forskellig fordøjelighed. Ved at bearbejde kernen gennem fx dampkogning kan man påvirke stivelsens fordøjelighed. Havre har en letfordøjelig stivelse, mens stivelsen især i korn og majs har dårligere fordøjelighed og dermed med fordel bør bearbejdes. Dette kan være en del af forklaringen på, at visse heste opleves varme, når de får havre - stivelsen er letfordøjelig og optages hurtigt i tyndtarmen og forhøjer blodsukkerniveauet. I grovfoder er niveauet af stivelse lavt, ligesom i råvarer som fx græsfiber og lucerne. Generelt indeholder müslifoder mere stivelse end pillefoder, eftersom det er lettere at anvende fiberrige råvarer i pellets. Fiberrige råvarer opleves som melede i en müsli og skal pelleteres, hvis de skal anvendes i müsli. Der kan derfor være stor forskel i stivelsesniveau mellem forskelligt foder, og det er vigtigt at kende indholdet.

Stivelse som energikilde
Hesten anvender hovedsageligt stivelse som energikilde, da det er letfordøjeligt og kan anvendes til eksplosivt muskelarbejde. For at fungere optimalt har hesten også brug for energi fra andre næringsstoffer, læs mere under afsnittene om fedt og fibre.

For meget stivelse
Et overskud af stivelse, som ikke når at blive optaget i tyndtarmen, følger med ned i tyktarmen, hvor det kan forårsage problemer med fejlgæringer. Dette kan ytre sig på flere måder, fx gennem tynd mave. Vær derfor omhyggeligt med at følge de max-anbefalinger, der er, og med at se på hestens gødning og generelle tilstand, om der er risiko for, at du ligger i det øvre interval med hensyn til stivelse i foderet.