HVORDAN BØR MAN FODRE VED TILBAGEVENDENDE NYRESLAG?

aterkommande-korsforlamning-1080x400-INT.jpg

Ved nyreslag opstår der muskelskader, især i bagbensmuskulaturen. Omfanget af skaderne kan måles med en blodprøve. Enzymerne ASAT og CK findes normalt i muskelcellerne. Ved nyreslag går cellerne i stykker, og ASAT og CK lækker ud i blodbanerne – en blodprøve vil vise forhøjede værdier. Jo kraftigere nyreslaget er, desto højere værdier kan man måle. Muskelcellerne indeholder også myoglobin, et stof, som optager ilt fra blodet og som også giver musklerne deres røde farve. Det er myoglobinet fra de beskadigede muskelceller, som gør, at urinen af og til farves mørkerød ved nyreslag. Symptomerne kommer ofte 15 minutter til 2 timer efter arbejde, og hesten får et kort, stylteagtigt skridt, er uvillig til at bevæge sig, samt bliver hård og anspændt i muskulaturen bagtil. Hesten kan få øget åndedrætsfrekvens og puls på grund af smerterne. I meget alvorlige tilfælde kan de blive liggende og kan ikke rejse sig. Hesten skal straks have hvile og undersøges og behandles af dyrlæge akut. For at forhindre tilbagevendende nyreslag anbefales:

  • Regelmæssig træning
  • Korrigér foderplanen med reduceret kraftfodermængde ved hvile
  • Anvend grovfoder af god kvalitet som base i foderplanen
  • Reducér mængden af stivelsesrigt foder og anvend mere fedt og fibre som energikilder
  • Undgå hurtige forandringer i foder og træning
  • Giv optimerede mængder selen og E-vitamin
  • Sørg for, at hesten er varm før og efter træning og undgå, at den bliver nedkølet på folden
  • Om vinteren bevæger hesten sig mindre på folden, forsøg da at give regelmæssig motion på anden måde
  • Rådfør dig med din dyrlæge og foderrådgiver