KOMPLETTERINGSFODER

Hästens grundläggande näringsbehov bör tillgodoses genom grovfodret. Kraftfoder är ett komplement som ”framtvingats” genom hästens användning i människans tjänst. Vi begär prestationer som bete eller grovfoder inte alltid kan täcka, dessutom är den naturliga vegetationsperioden i våra breddgrader kort. Grundidén tanken? med kraftfoder är att tillföra de näringsämnen som måste kompletteras i en koncentrerad form. Det kan t ex vara svårt att tillgodose hela energibehovet hos en hårt arbetande häst bara genom grovfoder.