DET DRÄKTIGA STOET

draktiga-stoet-1080x400-INT.jpg

Normalt går ett sto dräktigt 335-345 dagar. Under dräktighetens 8 första månader räcker det i allmänhet med en normal foderstat för att hålla stoet i gott hull och i god allmän hälsa, men redan tidigt i dräktigheten är mineraler, spårämnen och vitaminer viktigt. De sista 3 månaderna ökar fostrets tillväxt mycket och därmed ökar också behovet av bl a kalcium, fosfor, och protein avsevärt. Energibehovet ökar emellertid inte i motsvarande grad. Med en traditionell foderstat kan det därför vara svårt att tillgodose det ökade proteinbehovet utan att hamna på för höga energivärden.

Den extra kraftfodergivan man tillfört stoet under högdräktigheten och digivningsperioden bör/kan oftast tas bort så snart fölet skiljts av. I många fall kan man ta bort kraftfodret ännu tidigare, för att stoets juver lättare ska sina ur och risken för mjölkstockning minskas.

Det är lätt att underskatta fostrets tillväxttakt under dräktighetens slutfas, och det handlar faktiskt om en rejäl ”uppväxling”. 2/3 av födelsevikten uppnås under de sista 4 månaderna – och en fördubbling av fostrets vikt sker under de sista 2 månaderna. Eftersom protein är grundmaterialet i all kroppsvävnad, är det mycket viktigt att proteingivan verkligen matchar den kraftiga fostertillväxten.

Det finns flera foder alternativ med bra proteinkvalitet för denna kategori hästar så som KRAFFT High Protein Muesli, Muscle Up, Plus Protein, eller någon av alternativen i Groov-familjen. Vilket som passar just ditt sto beror på grovfodrets analysvärden.