KRAFFT Rising Star

I samarbete med Flyinge har vi tagit fram ett sponsringspaket där vi erbjuder fem hopptalanger i Sverige en unik möjlighet att vidareutvecklas och ta nästa steg i sin ryttarutveckling. Med hjälp från professionella och välmeriterade ryttare kommer vi erbjuda fem träningstillfällen med efterföljande lunch och kunskapsseminarium där vi går igenom allt ifrån en individuellt anpassad foderstat till mental förberedelse inför prestation. Utöver möjlighet att träna för några av Sveriges främsta ryttarprofiler innehåller vårt sponsringspaket även KRAFFT fodercheckar till ett värde av 2000:- samt en uppsättning med profilmaterial för dig och din häst. Ansökan för 2019 är öppen redan nu och första träff kommer vara på Flyinge Kungsgård torsdag 27 december.

 

Träningstillfällen & kunskapsseminarium:

Torsdag 27 december
Uppsutten träning: Inledande hoppträning 12:00-13:30.
Kunskapsseminarium 14:00-15:30.

Torsdag 3 januari
Uppsutten träning: Hoppträning 12:00-13:30. 
Kunskapsseminarium 14:00-15:30.

Måndag 18 februari
Uppsutten träning: Hoppträning 12:00-13:30. 
Kunskapsseminarium 14:00-15:30.

Tisdag 16 april
Uppsutten träning: Hoppträning 12:00-13:30. 
Kunskapsseminarium 14:00-15:30.

Onsdag 1 maj
Uppsutten träning: Hoppträning 12:00-13:30. 
Kunskapsseminarium 14:00-15:30.

Alla ovannämnda träningstillfällen och kunskapsseminarium äger rum på Flyinge Kungsgård. Observera att ovan datum inte går att ändra på, det är därför av yttersta vikt att du redan innan din ansökan kontrollerar att du har möjlighet att närvara vid dessa tillfällen. Både uppsutten träning och kunskapsseminarierna är obligatoriska. Kostnader för eventuell resa till och från Flyinge Kungsgård står var och en för och är inte en del av sponsorspaketet.

 

Vem kan söka KRAFFT Rising Star?

Är du KRAFFT-kund, tävlar stor häst på minst 1,30 nivå och har möjlighet att lyfta fram KRAFFT på såväl tränings- som tävlingsoutfit både vad gäller kläder och schabrak/huva är du välkommen med din ansökan.


Vad ska jag skriva med i min ansökan?

Vi vill att du skriver en kort beskrivning om dig själv, din häst och era mål 2019. Vi vill även att du skickar med ett utdrag från tävlingsdatabasen där dina 20 senaste starter framgår. Har du flera hästar önskar vi att du väljer ut en för denna satsning och då är det enbart dennes tävlingsutdrag vi vill ha med i ansökan. Tänk på att tränings- och kunskapstillfällena har ett förbestämt datum och att du vid en eventuell ansökan också bekräftar att du kan ta dig till Flyinge Kungsgård vid dessa tillfällen.

Din ansökan bör inte vara längre än en A4 (exklusive tävlingsutdrag). Vill du lägga med film/filmer från tävling/träning på YouTube ska dessa länkas i din A4 ansökan och ej bifogas i mailet.


Vart skickar jag ansökan?

Skicka din ansökan via mail till direct@krafft.nu. Märk ditt mail med ”KRAFFT Rising Star” i ämnesraden.

Sista ansökningsdag är 25 november och de fem hopptalanger som blir utvalda meddelas senast 10 december.


Vilka kriterier tittar ni på?

Vi kommer kika på:
• Tävlingsresultat inom önskad nivå
• Nöjd KRAFFT-kund
• Håller hög standard i hästskötsel och välmående häst
• Följer FEI-reglerna
• Har möjlighet att lyfta fram KRAFFT på kläder och hästtillbehör

Väl genomförda tävlingresultat kommer inte vara en garanti för uttagning, vi kommer lägga stor vikt vid personlighet och målsättning 2019.


Vem utser de fem hopptalangerna?

Jens Fredricson tillsammans med våra Team KRAFFT profiler Douglas Lindelöw och Linda Heed kommer vara jury och utse de fem hopptalangerna. Vid val av ryttare kommer de, utöver ovan kriterier, kika på individen och gruppen i sin helhet.

 

Hantering av personuppgifter i samband med ansökan:
När du skickar in en sponsorsansökan till Lantmännen Krafft AB, lämnar du personuppgifter om dig själv, t.ex. i din ansökan inkl. bilagor som kan innehålla foton. Lantmännen Krafft AB kan också samla in och behandla andra personuppgifter om dig i samband med sponsorsansökan, som referenser, tävlingsresultat och bakgrundskontroller.

Dina personuppgifter behandlas av Lantmännen Krafft AB, som personuppgiftsansvarig, för att hantera din ansökan, utvärdera dina kvalifikationer och fatta beslut i samband med ansökan. Vi kommer alltid att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Vi ser till att alltid ha laglig grund för vår behandling och kommer att inhämta ditt samtycke när vi är skyldiga att göra det. Den personuppgiftsbehandling är beskriven i denna information, görs med stöd av en intresseavvägning.

Dina personuppgifter lagras hos oss i upp till tre (3) månader efter att du skickat in din ansökan till oss, för att kunna administrera och göra en korrekt bedömning av din ansökan.

Du har vissa rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om du vill få mer information om dina rättigheter eller om Lantmännen Krafft AB:s och dess koncernbolags behandling av personuppgifter, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@lantmannen.com. Om du tror att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande dataskyddslagstiftning, kan du lämna in ett klagomål till den nationella tillsynsmyndigheten.